ประกาศรับสมัครทุนราชกรีฑาสโมสร ประจำปีงบประมาณ 2559 สมัคร 22 ม.ค.-8 ก.พ.59

รับสมัครทุนราชกรีฑาสโมสร ประจำปีงบประมาณ 2559  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 มีผลการเรียนในภาคต้น ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ผลการเรียนจะต้องไม่ติด I และมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ส่งเอกสารขอรับทุน 22 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดคลิ๊ก              ...

รับสมัครทุนราชกรีฑาสโมสร ประจำปีงบประมาณ 2559  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 มีผลการเรียนในภาคต้น ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ผลการเรียนจะต้องไม่ติด I และมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ส่งเอกสารขอรับทุน 22 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2559


รายละเอียดคลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 14/2555 (18-22 มิถุนายน 2555)
นักศึกษาเภสัชฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศผู้นำเชียร์สร้างสรรค์ และแสตนด์เชียร์สร้างสรรค์ การประกวดเชียร์ ม...
อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบปะบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 25 ก.พ. 2557
คณะเภสัชศาสตร์ มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2560 จากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม