ประกาศรับสมัครทุนราชกรีฑาสโมสร ประจำปีงบประมาณ 2559 สมัคร 22 ม.ค.-8 ก.พ.59

รับสมัครทุนราชกรีฑาสโมสร ประจำปีงบประมาณ 2559  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 มีผลการเรียนในภาคต้น ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ผลการเรียนจะต้องไม่ติด I และมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ส่งเอกสารขอรับทุน 22 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดคลิ๊ก              ...

รับสมัครทุนราชกรีฑาสโมสร ประจำปีงบประมาณ 2559  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 มีผลการเรียนในภาคต้น ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ผลการเรียนจะต้องไม่ติด I และมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ส่งเอกสารขอรับทุน 22 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2559


รายละเอียดคลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก + ผังสอบ โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนานา...
การทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรโครงการพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม