รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Tatsuya NIIMI จาก  Center for Promotion of International Exchange, Saga University ประเทศญี่ปุ่น โอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อหารือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยร่วมกันระหว่าง...

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Tatsuya NIIMI จาก  Center for Promotion of International Exchange, Saga University ประเทศญี่ปุ่น โอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อหารือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน พร้อมทั้งพบปะนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ที่เคยได้รับทุนไปแลกเปลี่ยน ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Saga University Summer Program 2014 จำนวน 6 คน และ Saga University Summer Program 2015 จำนวน 4 คน

On February 9, 2016, Associate Professor Dr. Paiboon Daosodsai, Dean of Faculty of Pharmaceutical Sciences along with Assistant Professor Dr. Yaowared Chulikhit, Associate Dean for International Program and International Relations had welcomed Associate Professor Tatsuya NIIMI from Center for Promotion of International Exchange, Saga University, Japan, on the occasion of his visit to Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University for collaboration discussion especially student and staff exchange and met the pharmacy students who have received a scholarship for academic and cultural exchange in Saga University, Japan of Saga University Summer Program Year 2014 – 2015.

 

 

 

 

ข่าว/เผยแพร่:  ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ
ภาพ: ธนันชนัย อุ่นสิม

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภ...
กิจกรรมการประเมินการเรียนการสอน ผ่านระบบเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
รับสมัครโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 3 / International Program, Academic Year 2015 Group 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีแด่บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณ...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น