การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดติดตามได้ที่ คลิ๊ก               . ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ กล...นศ.เภสัชฯ เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยคณะเภสัชฯ มข. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีแด่บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณ...Comments : แสดงความคิดเห็น...

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดติดตามได้ที่ คลิ๊ก


 

 

 

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

รับสมัครโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มที่ 3 ปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มข.
(ข่าวกิจกรรม) สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก เปิดห้อง Simulation "The ReHz Studio" on YouTube
ตารางสอบและกรรมการคุมสอบ ของการสอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เภสัชฯ มข. ได้รับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2559”

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม