ตารางสอบและกรรมการคุมสอบ ของการสอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะเภสัชฯ ฉบับที่ 11/2559  เรื่อง ตารางสอบและกรรมการคุมสอบของการสอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด คลิ๊ก                 . ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:แผนผังห้องสอบวัดความรู้หลังการฝึกปฏิบัติงาน ภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2556การอบรม “การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฎิบัติการ”ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเสนอชื่อขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ Ritsumeikan University...ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย...

ประกาศคณะเภสัชฯ ฉบับที่ 11/2559  เรื่อง ตารางสอบและกรรมการคุมสอบของการสอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา


รายละเอียด คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม