ตารางสอบและกรรมการคุมสอบ ของการสอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะเภสัชฯ ฉบับที่ 11/2559  เรื่อง ตารางสอบและกรรมการคุมสอบของการสอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด คลิ๊ก                 . ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:แบบเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2556 (แบ่งตามฝ่าย ส่วนงาน)รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2556ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์...

ประกาศคณะเภสัชฯ ฉบับที่ 11/2559  เรื่อง ตารางสอบและกรรมการคุมสอบของการสอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา


รายละเอียด คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556
ตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาปริญญาโท 3 หลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชฯ มข. จัดเวทีแสดงความสามารถของนักศึกษา

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม