เภสัชฯ มข. จัดบรรยายพิเศษ “โอกาสและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพให้ประสบความสำเร็จ”

เภสัชฯ มข. จัดบรรยายพิเศษ “โอกาสและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพให้ประสบความสำเร็จ” เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2559  เวลา  13.00 – 16.00 น.  คณะเภสัชศาสตร์  โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ   โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์   ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ   และได้รับเกียรติจาก  ภก.ดร. พิศาล  จันทฤทธิรัศมี ...

เภสัชฯ มข. จัดบรรยายพิเศษ “โอกาสและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพให้ประสบความสำเร็จ”

เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2559  เวลา  13.00 – 16.00 น.  คณะเภสัชศาสตร์  โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ   โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์   ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ   และได้รับเกียรติจาก  ภก.ดร. พิศาล  จันทฤทธิรัศมี  ประธานบริษัท  การ์กัวร์  แล็บ  จำกัด บรรยายเรื่อง  “โอกาสและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพให้ประสบความสำเร็จ”  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประกอบด้วย   คณาจารย์   บุคลากร   และนักศึกษา   ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  และผู้สนใจจากภายนอกกว่า 120 คน  ในการนี้  ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร  ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบของที่ระลีกแก่วิทยากรพิเศษ เพื่อแทนคำขอบคุณจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพและข่าว/กัณฐาภรณ์

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
ด่วน!! Link รายงานตัว โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่ 1
คณะเภสัชฯ จัดประชุมเรื่อง “การถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรลงสู่ระดับบุคคลและการพัฒนาสมรรถนะบุคคลในองค์ก...
เภสัชฯ จัดเวทีเสวานารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนาคณะฯ 29 เม.ย. 2556

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu