ประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ

ประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดดังต่อไปนี้ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และกำหนดการยื่นขอทุน แบบ บภศ.1    คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย  ทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ และการศึกอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น            ...

ประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

การตรวจประเมิน คุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria fo...
ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มข. ในการศึกษาดูงานตรวจวิเคราะห์ระดับยา
การสอบใบประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2558 ศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558
คณะเภสัชฯ เสริมทักษะความเป็นเลิศด้านการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม