ประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ

ประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดดังต่อไปนี้ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และกำหนดการยื่นขอทุน แบบ บภศ.1    คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย  ทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ และการศึกอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น            ...

ประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ปฏิทินการรับสมัคร และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ขอเชิญร่วม “ประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557”
คณะเภสัชฯ มข. จัดเสวนา“ร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ... ผลกระทบต่อระบบยาและผู้บริโภค"
การวัดตัว/ตัด จำหน่ายชุดครุย สำหรับบัณฑิตฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม