ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558  ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดคลิ๊ก           .         . ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:"การยื่นเอกสารชดใช้ทุน" สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และนักศึกษา รหัส 49การรับสมัครรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์...

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558  ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รายละเอียดคลิ๊ก

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

หลักเกณฑ์การให้ทุน สนับสนุนการทำดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเลิก)
เชิญร่วม"พิธีมอบเสื้อกาวน์" วันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ห้องประดับคชรัตน์ ชั้น 3 อาคาร 2
เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ“Confident Person...
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม