ตารางการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558วันที่  29  เมษายน  2558 ณ  ห้อง  3202  3410  3413 *ปล. ขอให้ นักศึกษาเตรียมไฟล์การนำเสนอไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมก่อนเวลา  13.00 น. ทุกคน   ใช้เวลานำเสนอ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที รายละเอียด คลิ๊ก  ...

กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558วันที่  29  เมษายน  2558 ณ  ห้อง  3202  3410  3413


*ปล. ขอให้ นักศึกษาเตรียมไฟล์การนำเสนอไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมก่อนเวลา  13.00 น. ทุกคน   ใช้เวลานำเสนอ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที

รายละเอียด คลิ๊ก

 

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คณะเภสัชฯ ให้การต้อนรับ Professor Janet Krska จาก สหราชอาณาจักร (26 พ.ย.2556)
คณบดีคณะเภสัชฯ นำทีมบุคลากรร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ มข.แห่งความสุข ปี 58
ด่วน!! ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศฯ ปี 2558 เพิ่...
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม