ตารางการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558วันที่  29  เมษายน  2558 ณ  ห้อง  3202  3410  3413 *ปล. ขอให้ นักศึกษาเตรียมไฟล์การนำเสนอไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมก่อนเวลา  13.00 น. ทุกคน   ใช้เวลานำเสนอ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที รายละเอียด คลิ๊ก  ...

กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558วันที่  29  เมษายน  2558 ณ  ห้อง  3202  3410  3413


*ปล. ขอให้ นักศึกษาเตรียมไฟล์การนำเสนอไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมก่อนเวลา  13.00 น. ทุกคน   ใช้เวลานำเสนอ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที

รายละเอียด คลิ๊ก

 

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประกาศยกเลิกทุน และประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ...
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 อัพเดท
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ 2/2558
เชิญร่วม"พิธีมอบเสื้อกาวน์" วันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ห้องประดับคชรัตน์ ชั้น 3 อาคาร 2

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม