ด่วน ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง (รอบต่อไป) รายงานตัวเข้าศึกษาและทำสัญญา (หลักสูตรโครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศเรียกผู้สอบได้สำรอง รายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียกสำรองอันดับที่ 8-10 โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  รายละเอียดดังนี้ 1. ประกาศ 529/2559 เรียกผู้สอบได้สำรอง รายงานตัวเข้าศึกษา 2. รายชื่อสำรองอันดับที่ 8-10 โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 3. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 4. แบบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย เรียกสำรองอันดับที่ 10-11 โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ  รายละเอียดดังนี้ 1. ประกาศ 529/2559 เรียกผู้สอบได้สำรอง...

ประกาศเรียกผู้สอบได้สำรอง รายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียกสำรองอันดับที่ 8-10 โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  รายละเอียดดังนี้

ผู้ที่รายงานตัวจะต้องทำสัญญานักศึกษา ในวันที่ 29 – 30 เมษายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ  สำนักงานคณบดี  ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดดังนี้

- คำแนะนำและข้อปฏิบัติในการทำสัญญา

- แบบฟอร์มสัญญา

- ตัวอย่างการเขียนสัญญา

Link รายงานตัวอันดับสำรอง (โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการลงทะเบียนรายงานตัวในระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559  เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

Link –> http://reg.kku.ac.th/registrar/stdreportsearch.asp?avs2367117=45

 

สอบถามเพิ่มเติม

วาสนา ปทุมธนทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร  043009700 ต่อ 48338

 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ จำนวน 3 อัตรา
Link รายงานตัว และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 3
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ เลขที่นั่งสอบ และข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ การสอบ OSPE ครั้ง...
ประมวลภาพคณะเภสัชศาสตร์ มข. ร่วมออกนิทรรศการในงาน "บุญสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล มหาวิทยาลัยขอนแ...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu