อาจารย์คณะเภสัชฯ ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช ได้รับเชิญเป็น “Editorial Board of Malaysian Journal of Pharmaceutical Sciences”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่ ผศ.ดร.สุภัสร์  สุบงกช อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับเชิญเป็น “Editorial Board of Malaysian Journal of Pharmaceutical Sciences”  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560   ข่าว/หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ   ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:โครงการ...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่ ผศ.ดร.สุภัสร์  สุบงกช อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับเชิญเป็น “Editorial Board of Malaysian Journal of Pharmaceutical Sciences”  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560

 

ข่าว/หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัมนานักศึกษา มข.
Link รายงานตัวโครงการพิเศษหลักสูตร เภสัชศาสตร์บัณฑิต กลุ่ม 1,2 หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 2, 3
คณบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากรร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล โอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่(พ.ศ.2558)
รับสมัครโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 3 / International Program, Academic Year 2015 Group 3

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu