กำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2559

กำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2559 รายละเอียดดังนี้  หรือติดตามได้ที่   https://gs.kku.ac.th/home/index.php/admission.html     . ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:คณะเภสัชฯ มข. ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯนศภ. นำเสนอผลงานวิชาโครงการพิเศษทางด้านเภสัชศาสตร์ (Special Project)คณะเภสัชฯ เดินหน้าพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษาร่วมกับแหล่งฝึกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนคณะเภสัชฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/2559 เรื่อง “Excellence in English Communicat...Comments : แสดงความคิดเห็น...

กำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2559

รายละเอียดดังนี้  หรือติดตามได้ที่   https://gs.kku.ac.th/home/index.php/admission.html

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

รับสมัครโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มที่ 3 ปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มข.
นศภ. ได้รับทุนการศึกษาจากองค์การเภสัชกรรม ในโครงการ สานฝัน ปันน้ำใจ ให้สังคม ปีที่ 6
คณะเภสัชฯ มข. จัดประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมในโรงพยาบาล บทเรียนจากอดีตและการพัฒนาเพื่...
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม