กำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2559

กำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2559 รายละเอียดดังนี้  หรือติดตามได้ที่   https://gs.kku.ac.th/home/index.php/admission.html     . ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ภาพบรรยากาศการถ่ายรูปหมู่ และพิธีปฏิญาณตน ของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มข.การวัดตัว/ตัด จำหน่ายชุดครุย สำหรับบัณฑิตฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มข. ที่ได้รับเลือกเป็นอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่งคณะเภสัชฯ จัดงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559Comments : แสดงความคิดเห็น commentsPowered by Facebook...

กำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2559

รายละเอียดดังนี้  หรือติดตามได้ที่   https://gs.kku.ac.th/home/index.php/admission.html

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 3
ประมวลภาพพิธีถ่ายภาพหมู่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มข. ปี 2557 (29 พ.ย.57)
นศภ. นำเสนอผลงานวิชาโครงการพิเศษทางด้านเภสัชศาสตร์ (Special Project)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม