ยกเลิกรายวิชาสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศฉบับที่ 31/2559  เรื่อง ยกเลิกรายวิชาสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด คลิ๊ก                           . ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:คณะเภสัชฯ จัดกิจกรรม KM...

ประกาศฉบับที่ 31/2559  เรื่อง ยกเลิกรายวิชาสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555
ขอเชิญ คณาจารย์และบุคคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกำหนดทิศทางของคณะเภสัชศาสตร์ มข.
โครงการนำร่องระบบเติมยาผู้ป่วย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ที่ร้านยาคุณภาพ ผู้ป่วยพึงพอใจ สะดวกรับยาใก้ลบ้าน แถม...
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ด้านกา...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม