ขยายเวลาวันรายงานตัวและทำสัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และขยายเวลาวันรายงานตัวและทำสัญญารับทุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 32/2559 ขยายเวลาวันรายงานตัวและทำสัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และ ฉบับที่ 33/2559  ขยายเวลาวันรายงานตัวและทำสัญญารับทุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศคณะฯ ฉบับที่ 32/2559  เรื่อง ขยายเวลาวันรายงานตัวและทำสัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศคณะฯ ฉบับที่ 33/2559  เรื่อง ขยายเวลาวันรายงานตัวและทำสัญญารับทุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558...

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 32/2559 ขยายเวลาวันรายงานตัวและทำสัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และ ฉบับที่ 33/2559  ขยายเวลาวันรายงานตัวและทำสัญญารับทุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ


รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

 

.

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ด่วน!! Link รายงานตัว โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2...
ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง กลุ่มที่ 1 รายงานตัวเข้าศึกษา โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ป...
ประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม