เภสัชฯ มข. ร่วมงานเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 “ฮักแพงเกมส์”

กีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 “ฮักแพงเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่  11 – 14 มิถุนายน 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ภายในงาน ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนานักศึกษา, ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.อรวรรณ  มนทกานติรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาหลักสูตร เป็นตัวแทนผู้บริหาร นำทีมนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 160 คน...

กีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 “ฮักแพงเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่  11 – 14 มิถุนายน 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ภายในงาน ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนานักศึกษา, ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.อรวรรณ  มนทกานติรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาหลักสูตร เป็นตัวแทนผู้บริหาร นำทีมนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 160 คน โดยเป็นตัวแทนจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 นำโดยผู้รับผิดชอบโครงการ นศ.ภ สืบพงษ์  โพธิจักร์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 โดยกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วม มีดังนี้

1. การส่งตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เปตอง แชร์บอล และฟุตซอล ทั้งนี้ จากการแข่งขันกีฬาทั้ง 5 ประเภท นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่

1.1    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากวอลเลย์บอลชาย

1.2    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก 3 ชนิดกีฬา ได้แก่

บาสเกตบอลชาย  เปตองชาย และวอลเลย์บอลหญิง

2. การแสดงแสตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์

3. การท่องเที่ยวทัศนศึกษา ไหว้พระ ชมเมือง เยือนถิ่นดอกบัว

4. การส่งตัวแทนและร่วมเชียร์ทูตวัฒนธรรมของ สนภท.

โครงการเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นตามแนวคิดของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนิสิต นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยการใช้กีฬา การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ นอกจากนี้ นิสิต นักศึกษายังได้เรียนรู้และฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบอีกด้วย

ประมวลภาพนักศึกษาเข้าร่วมเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 28

“ฮักแพงเกมส์”

ชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/28thpharmacygame/?fref=ts

 

ภาพและข่าว/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ Facebook เภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 28

เรียบเรียง/กัณฐาภรณ์

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu