ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดคลิ๊ก .         ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)รับสมัครโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 3 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558คณะเภสัชฯ จัดอบรม "การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน"Comments : แสดงความคิดเห็น...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดคลิ๊ก

.

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มที่ 1 ปีการศึกษา 2558
หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเภสัชฯ นำทีมบุคลากรเข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ฯ มข.
ขอเชิญรับฟังบรรยายธรรมะ เรื่อง “จรรยาบรรณกับการทำงาน” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
กำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม