ประกาศทุนการศึกษา+ใบสมัครทุน คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ทุน และทุนการศึกษระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2559 ทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ทุน ประกาศฉบับที่ 42/2559 เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประกาศฉบับที่ 43/2559 เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศฉบับที่ 44/2559 เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประกาศฉบับที่ 45/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำดุษฏีนิพนธ์...

ประกาศทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ทุน และทุนการศึกษระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2559

ทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ทุน

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ของบัณฑิตวิทยาลัย

 

ใบสมัครรับทุนการศึกษา

 

 

 

 

.

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภ...
ประกาศเรียกผู้สอบได้สำรอง อันดับ 1-2 รายงานตัว โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Advanced Pharmacotherapeutics II
ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม