ประกาศทุนการศึกษา+ใบสมัครทุน คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ทุน และทุนการศึกษระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2559 ทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ทุน ประกาศฉบับที่ 42/2559 เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประกาศฉบับที่ 43/2559 เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศฉบับที่ 44/2559 เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประกาศฉบับที่ 45/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำดุษฏีนิพนธ์...

ประกาศทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ทุน และทุนการศึกษระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2559

ทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ทุน

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ของบัณฑิตวิทยาลัย

 

ใบสมัครรับทุนการศึกษา

 

 

 

 

.

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีน จากไวรัสไข้หวัดใหญ...
คณะเภสัชฯ มข.จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2556 (20 กันยายน 2556)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2556 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง(เพิ่มเติมฉบับที่ 16)
คณะเภสัชฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ภก.สุมนต์ สกลไชย นายกสภาเภสัชกรรมวาระ 8

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม