สำนักงานวิชาการ

สำนักงานวิชาการ คณะเภสัชศาสตรื มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานวิชาการ (6) ศ. เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย รศ. อาภรณี ไชยาคำ รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี Dr. Jeffrey Roy  Johns Dr.Glenn Neville Borlace   ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหารสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยาสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมสาขาวิชาเภสัชเคมีComments : แสดงความคิดเห็น commentsPowered by...

สำนักงานวิชาการ คณะเภสัชศาสตรื มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานวิชาการ (6)

  1. ศ. เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
  2. ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
  3. รศ. อาภรณี ไชยาคำ
  4. รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี
  5. Dr. Jeffrey Roy  Johns
  6. Dr.Glenn Neville Borlace

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม