ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ รศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล “One of Best Reviewers 2015″

“One of Best Reviewers 2015″ Acknowledged by Pharmacoepidemiology and Drug Safety (Impact factor 2.908) ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่  รศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล (Assoc.Prof. Narumol Jarernsiripornkul) สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ในการทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองบทความวิจัยและได้รับการคัดเลือกจัดอยู่ในกลุ่ม “One of Best Reviewers 2015″ ของวารสารระดับนานาชาติ  Pharmacoepidemiology and Drug Safety ในฐานข้อมูล ISI และ...

“One of Best Reviewers 2015″

Acknowledged by Pharmacoepidemiology and Drug Safety (Impact factor 2.908)

ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่  รศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล (Assoc.Prof. Narumol Jarernsiripornkul) สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ในการทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองบทความวิจัยและได้รับการคัดเลือกจัดอยู่ในกลุ่ม “One of Best Reviewers 2015″ ของวารสารระดับนานาชาติ  Pharmacoepidemiology and Drug Safety ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus impact factor 2.908 โดมี Professor BL Strom เป็น Editor in Chief ซึ่งจัดเป็นวารสารชั้นนำในกลุ่มเภสัชระบาดวิทยาและความปลอดภัยของยา
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำเนาจดหมายทางการอ้างถึง

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu