คณะเภสัชฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2 ผลงาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 ผลงาน 1. ชื่อผลงาน : ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดส่องฟ้า ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.แคทรียา  สุทธานุช ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร ออกให้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 2. ชื่อผลงาน : โปรแกรมฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตสำหรับคลินิกผู้ป่วยโรคไต (โปรแกรม...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 ผลงาน

1. ชื่อผลงาน : ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดส่องฟ้า

ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.แคทรียา  สุทธานุช

ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร ออกให้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559

2. ชื่อผลงาน : โปรแกรมฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตสำหรับคลินิกผู้ป่วยโรคไต (โปรแกรม 9-THAI)

ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.อารีวรรณ  เชี่ยวชาญวัฒนา

ประเภทผลงาน : ลิขสิทธิ์ (วรรณกรรม) ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

 

 

ข่าว/หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu