การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ) — Update

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 ตาม >>>  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (1441/2559) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560   หมายเหตุ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและสถานศึกษาจากต่างประเทศ ต้อง Download...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ)

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559

ตาม >>>  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (1441/2559) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

 


หมายเหตุ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและสถานศึกษาจากต่างประเทศ ต้อง Download ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดและส่งเอกสารหลักฐานการสมัครกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดการรับสมัครและกำหนดการ ดังนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร (PDF file) click

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา  ปทุมธนทรัพย์ กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

โทร.043-202-378 ต่อ 48338

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

เภสัชฯ มข. ทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY จิตอาสาพัฒนาคณะ ประจำปี 2558
เภสัชฯ มข. ร่วมออกนิทรรศการบริการวิชาการ ในงานประเพณี "สีฐานเฟสติวัล" มหาวิทยาลัยขอนแก่น ป...
หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเภสัชฯ นำทีมบุคลากรเข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ฯ มข.
คณะเภสัชฯ เดินหน้าพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษาร่วมกับแหล่งฝึกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu