การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ) — Update

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 ตาม >>>  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (1441/2559) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560   หมายเหตุ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและสถานศึกษาจากต่างประเทศ ต้อง Download...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ)

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559

ตาม >>>  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (1441/2559) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

 


หมายเหตุ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและสถานศึกษาจากต่างประเทศ ต้อง Download ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดและส่งเอกสารหลักฐานการสมัครกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดการรับสมัครและกำหนดการ ดังนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร (PDF file) click

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา  ปทุมธนทรัพย์ กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

โทร.043-202-378 ต่อ 48338

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ลิงค์รายงานตัวทางอินเตอร์เน็ต โครงการพิเศษกลุ่ม 2 และ 3 และสำรองสมทบกลุ่ม 1
งานม่วนซื่นสงกรานต์ ปี 2556
เภสัชฯ จัดเวทีเสวานารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนาคณะฯ 29 เม.ย. 2556
คณะเภสัชศาสตร์จัดโครงการบรรยายพิเศษ “ศิลปะการพูดและการสื่อสารในองค์กร” วิทยากรโดย นายธีระพงศ์ โสด...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu