คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 44 ปี วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกำหนดให้วันที่ 9 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:Link รายงานตัวและรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพิเศษฯ ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ กลุ่มที่ 2คณะเภสัชศาสตร์ "แนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี...

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกำหนดให้วันที่ 9 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

เภสัชฯ จัดเวทีเสวานารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนาคณะฯ 29 เม.ย. 2556
(ด่วน) ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง กลุ่มที่ 2 รายงานตัว พร้อม Link รายงานตัว
จดหมายข่าวคณะเภสัชศาสตร์ (Pharm News) ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2557
Link รายงานตัวอันดับสำรอง (โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ)

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu