คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเลี่ยนจาก Western University of Health Sciences

วันที่ 29 กันยายน 2559 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์สุธาร จันทะวงศ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ Miss Menchie YANAGIDAIRA และ Miss Bernadette CIRIT จาก School of Pharmacy, Western University of Health...

วันที่ 29 กันยายน 2559 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์สุธาร จันทะวงศ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ Miss Menchie YANAGIDAIRA และ Miss Bernadette CIRIT จาก School of Pharmacy, Western University of Health Sciences ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมทางด้านคลินิก ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 27 กันยายน – 4 พฤศจิกายน 2559 โดยมี อาจารย์สุธาร จันทะวงศ์ เป็นอาจารย์ฝึกงาน

—–

Welcomed exchange students from USA On September 29, 2016, Associate Professor Dr. Paiboon Daosodsai, Dean of Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University with Assistant Professor Dr. Yaowared Chulikhit, Associate Dean for International Program and International Relations and Dr. Suthan Chanthawong, lecturer in clinical Pharmacy department had welcomed Miss Menchie Yanagidaira and Miss Bernadette Cirit, Pharm.D students from School of Pharmacy, Western University of Health Sciences, USA. They will be doing a clinical pharmacy clerkship at Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University during Septembet 27 – November 4, 2016 under supervision of Dr. Suthan Chanthawong.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น