ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศ ฉบับที่ 59/2559 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศ ฉบับที่ 60/2559 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวภัททิกา  อ้อมนอก นักวิชาการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์  043-202-378...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวภัททิกา  อ้อมนอก
นักวิชาการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์  043-202-378  ต่อ 48342Fax.043-202-379
E-mail : pattao@kku.ac.th

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

"ลิงค์รายงานตัว Online" รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคสมทบ กลุ่ม 1 ปี 2555
ประกาศขยายเวลาในการรับเอกสารประกอบการสมัครสอบโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนานาชาติ...
คณะเภสัชฯ และเทศบาลนครขอนแก่น จัดอบรม “การรณรงค์การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารอย่างเหมาะสม”
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี 22 ปี วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม