ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก และทุนสนับสนุนการทำดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษอิสระ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559  และทุนสนับสนุนการทำดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษอิสระ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 61/2559 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 62/2559 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559  และทุนสนับสนุนการทำดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษอิสระ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

.

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

รับสมัครโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 3
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2556
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ 2/2558
การประชุมวิชาการนานาชาติ "The 6th International Conference on Natural Product for Health and Be...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม