คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มข. กับ NPU ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และ รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ(MOU) กับ Nihon Pharmaceutical University ประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วมพิธีฉลอง The...

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และ รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ(MOU) กับ Nihon Pharmaceutical University ประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วมพิธีฉลอง The 60th Anniversary of Foundation of Tsuzuki Gakuen Group ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแลตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย คณะที่อยู่ในเครือ มีทั้ง Pharmacy (ด้าน sport sciences และ business sciences) และ Economics ผลจากการลงนามความร่วมมือและเจรจา ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะริเริ่มการแลกเปลี่ยนนักษาศึกษาทั้ง inbound และ outbound เป็นกิจกรรมแรก

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น