รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) . อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) . อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) . อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต...

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประชาสัมพันธ์เรื่องนศ.ชดใช้ทุน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทดลองงาน ตำแหน่งเภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานในกา...
รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ช่วยงานในห้องปฏิบัติการช่วงปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา...
อัพเดท : ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม