รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) . อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) . อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) . อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต...

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

รับสมัครนักศึกษาปีที่ 1,2,3 “ช่วยงานวิจัย” ช่วงปิดภาคฤดูร้อน
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เติมเต็ม KM การตั้งกลุ่มวิจัย"
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัต...
ประชาสัมพันธ์ ทุนนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดการประเมินการเรียนการสอน ...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม