รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) . อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) . อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) . อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต...

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมสัมนากับบริษัท แอ๊บบอตฯ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 3401-02
ตารางสอบและกรรมการคุมสอบ ของการสอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ระดับระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม