นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016   ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นางสาวฉัตรฑริกา  เพ็งดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 นางสาวจุฑามาศ มณีเนตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และนางสาวพิมพิชญา แสงชาติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 3rd International Conference on...

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016 

ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นางสาวฉัตรฑริกา  เพ็งดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 นางสาวจุฑามาศ มณีเนตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และนางสาวพิมพิชญา แสงชาติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 3rd International Conference on Pharma-Food (ICPF 2016) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองชิซูโอกะ ประเทศเทศญี่ปุ่น

 

 

ข่าว/ ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คณะเภสัชฯ จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ประชาสัมพันธ์การขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2559
คณะเภสัชฯ จัด KM ปฐมฤกษ์พิพิธภัณฑ์ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์คณะเภสัชศาสตร์
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น