ประกาศ ยกเลิกสอบ เปลี่ยนแปลงการสอบ และเปลี่ยนแปลงห้องสอบบางรายวิชา

ประกาศ ยกเลิกสอบ เปลี่ยนแปลงการสอบ และเปลี่ยนแปลงห้องสอบบางรายวิชา ในการสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศฉบับที่ 66/2559 ยกเลิกและเแลี่ยนแปลงห้องสอบ ปลายภาคต้น 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศฉบับที่ 67/2559 ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสอบ ปลายภาคต้น 2559  ระดับปริญญาตรี ประกาศฉบับที่ 69/2559 เปลี่ยนแปลงวันสอบฯ ปลายภาคต้น 2559 ระดับปริญญาตรี...

ประกาศ ยกเลิกสอบ เปลี่ยนแปลงการสอบ และเปลี่ยนแปลงห้องสอบบางรายวิชา ในการสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยและฝึกอพยพหนีภัย ประจำปี 2556
รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2556
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ 2/2558
ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม)

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม