ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครและเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลาการรับสมัคร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  วันที่ 15 ธันวาคม  2559 และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่ 22 ธันวาคม 2559 รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2018/2559 CLICK     หมายเหตุ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและสถานศึกษาจากต่างประเทศ ต้อง Download ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดและส่งเอกสารหลักฐานการสมัครกลับมายังคณะฯ...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขยายเวลาการรับสมัคร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

(โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  วันที่ 15 ธันวาคม  2559

และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคล

เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

เป็นวันที่ 22 ธันวาคม 2559

รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2018/2559 CLICK

 


 

หมายเหตุ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและสถานศึกษาจากต่างประเทศ ต้อง Download ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดและส่งเอกสารหลักฐานการสมัครกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา  ปทุมธนทรัพย์ กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

โทร.043-202-378 ต่อ 48338


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้นปีการศึกษา 2555
คณะเภสัชฯ จัดกิจกรรมกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษ Pharmacy English Camp 2013
Link รายงานตัว สำรองสมทบ , นานาชาติ กลุ่ม 1 และ สมทบ กลุ่ม 2 คณะเภสัชศาสตร์
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu