โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop: Survival English Communication Skills for Health Professionals

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ขั้นตอนการลงทะเบียน ** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 14.50 หน่วย ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 6The International Conference on Herbal and Traditional Medicine...

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 14.50 หน่วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (ครบรอบ 10 ปี)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมครั้งที่ 15/2559 เรื่อง “ยกเครื่องการจัดการซัพพลายเชนด้านยาในโรงพยาบ...
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ HTM 2017
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ครั้งที่ 8/2560 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒ...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์