โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop: Survival English Communication Skills for Health Professionals

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ขั้นตอนการลงทะเบียน ** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 14.50 หน่วย ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:การประชุมวิชาการ Board review in oncology pharmacyการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 4/2557การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 21/2559 เรื่อง “การวิจัยแบบผสมผสานในทางเภสัชกรรมปฏิบัติ”การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ครั้งที่ 8/2560 เรื่อง...

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 14.50 หน่วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์