ประกาศ (70/2559) ยกเลิกสอบบางรายวิชา และเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบบางรายวิชา ตามประกาศที่แนบ

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2559  เรื่อง ยกเลิกสอบ และเปลี่ยนแปลงวัน เวลาสอบบางรายวิชาในการสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่           . ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายคุณธรรมเภสัช มข.&q...รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์...

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2559  เรื่อง ยกเลิกสอบ และเปลี่ยนแปลงวัน เวลาสอบบางรายวิชาในการสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559


รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2556
คณะเภสัชฯ รับรางวัลชนะเลิศ คณะที่มีผลงานด้านการวิจัย ระดับดีเยี่ยม 4 ปีซ้อน (13 พฤศจิกายน 2556)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ตารางการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม