ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตารางเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ตารางเรียน ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ตารางเรียน ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ตารางเรียน ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย...

ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชา/ส่วนงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึ...
เภสัชฯ มข. จัดอบรม “การเขียนแบบขอรับการกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน” ให้สายสนับสนุน
คณะเภสัชฯ มข จัดประชุม"Clinical Oncology Pharmacy Symposium”
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มข. ภญ.รศ.อาภรณี ไชยาคำ ได้รับรางวัล “ เภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรการศึกษา” จากเ...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม