ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กำหนดจัด “การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ” เพื่อให้ผู้ที่ทำงานและใช้งานห้องปฏิบัติการเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 3209 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท เอก บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/LlHAun หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กำหนดจัด “การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ที่ทำงานและใช้งานห้องปฏิบัติการเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 3209 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท เอก บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว

โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/LlHAun

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชิราวุธ  ปทุมธนทรัพย์  โทร. 043-202-378 ต่อ 48349

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

การประชุมวิชาการ Board review in oncology pharmacy
นศภ.ปี 1 จัดทำวีดีโอเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบให้คณะฯ โอกาสร่วมฉลอง 100 ปีเภสัชกรรมไทย ในปี พ....
เชิญฟังการบรรยายพิเศษ “ศิลปะการพูดและการสื่อสารในองค์กร” โดย คุณธีระพงศ์ โสดาศรี วันที่ 5 มิ.ย. 255...
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu