ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ Professor Dr. Anake KIJJOA

ขอเชิญคณาจารย์ประจำ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Professor Dr. Anake KIJJOA (Professor of Chemistry, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, University of Porto, Portugal) ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา...

ขอเชิญคณาจารย์ประจำ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Professor Dr. Anake KIJJOA (Professor of Chemistry, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, University of Porto, Portugal)

ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม Auditorium room ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์

ในหัวข้อเรื่อง ดังนี้

เวลา  13:00-14:00 น. หัวข้อ “European traditional, culture and/or medical therapeutic team working, and/or sharing of international experiences”

เวลา 14.00 – 16.30 น. หัวข้อ “Studying and doing Research in the Universities in EU”

โดยท่านที่สนใจสามารถมาลงทะเบียนได้ที่หน้าห้องบรรยายตามวันและเวลาดังกล่าว

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.
ผู้ประสานงาน

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 14/2555 (18-22 มิถุนายน 2555)
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
การทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ของผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง, โครงการ สอวน. และ แอดมิชชั่น ประจำ...
คณะเภสัชฯ มข. ต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะฯ

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu