ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภายปลาย ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดและเอกสารการรับสมัคร 1. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องการรับสมัครทุนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 CLICK 2. แบบฟอร์มการรับสมัครทุนการศึกษา CLICK 3. ใบตรวจหลักฐานการขอทุน ภาคปลาย 2559 CLICK สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 มกราคม 2560

ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดและเอกสารการรับสมัคร

1. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องการรับสมัครทุนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 CLICK

3. ใบตรวจหลักฐานการขอทุน ภาคปลาย 2559 CLICK


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนรางคณา  ฮอหรินทร์ (พี่เมย์) กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ โทร. 043-202-378 ต่อ 48334

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2556
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 จำนวน 89 ทุน
NEW ประกาศผลการคัดเลือกโครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมทำบุญใส่บาตร และถวายผ้าป่า

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu