ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Pharmacy KKU Big Cleaning Day ในวันที่ 25 มกราคม 2560

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2017 ในวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยผู้สนใจพร้อมกันที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร 2 ในเวลา 08.30 น. กำหนดการ 08.30 – 09.00 น....

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2017 ในวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยผู้สนใจพร้อมกันที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร 2 ในเวลา 08.30 น.

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.  พิธีเปิด ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร 2

09.15 – 12.00 น.  ทำความสะอาดบริเวณอาคาร 1 2 และ 3 พื้นที่ปฏิบัติงานและสำนักงาน

13.00 – 16.00 น. ทำความสะอาดในส่วนของห้องปฏิบัติการต่างๆ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้นปีการศึกษา 2555
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าอบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฎิบัติงาน (PSPMS)
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สภช.
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบและเลขที่สอบ การสอบความรู้ฯ ครั้ง ที่ 1/2558 สนามสอบเภสัชฯ มข.

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu