ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ในวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 3202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดดังต่อไปนี้ . สอบถามเพิ่มเติม คุณเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน อีเมล์...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ในวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 3202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รายละเอียดดังต่อไปนี้

.

สอบถามเพิ่มเติม

คุณเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน
อีเมล์  nawpir@kku.ac.th

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

"การยื่นเอกสารชดใช้ทุน" สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และนักศึกษา รหัส 49
รับสมัครคัดเลือกพนักงานตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชฯ รับรางวัลชนะเลิศ คณะที่มีผลงานด้านการวิจัย ระดับดีเยี่ยม 4 ปีซ้อน (13 พฤศจิกายน 2556)
ประกาศตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 และประกาศตารางสอบวัดความรู้ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน ของ นศภ. ป...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม