ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ในวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 3202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดดังต่อไปนี้ . สอบถามเพิ่มเติม คุณเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน อีเมล์...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ในวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 3202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รายละเอียดดังต่อไปนี้

.

สอบถามเพิ่มเติม

คุณเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน
อีเมล์  nawpir@kku.ac.th

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานองค์กรในกำกับ ตำแหน่งเภสัชกร
กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 พค 56
ตารางสอบกลางภาคต้น ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสนอผลการสัมนา รายวิชาสัมนาทางเภสัชศาสตร์ 7-8 กย.56

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม