คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม “Pharmacy Big Cleaning Day 2017”

วันนี้ (25 มกราคม 2560) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “Pharmacy Big Cleaning Day 2017” เพื่อให้ชาวคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้มีกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน ซึ่งในวันนี้ยังตรงกับวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 53 ปี อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศักดา  ดาดวง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี นายบุญคงศิลป์  วานมนตรี...

วันนี้ (25 มกราคม 2560) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “Pharmacy Big Cleaning Day 2017” เพื่อให้ชาวคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้มีกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน ซึ่งในวันนี้ยังตรงกับวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 53 ปี อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศักดา  ดาดวง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี นายบุญคงศิลป์  วานมนตรี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้อาคารสถานที่คณะเภสัชศาสตร์ทุกภาคส่วนได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการดูแลสถานที่ละบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในคณะฯ ให้น่าอยู่ โดยการจัดระบบ ระเบียบ เอกสาร สารเคมีและของเสียออกจากพื้นที่ตามความเหมาะสม และเพื่อเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมเชิงจิตอาสาร่วมกัน

โดยภายในงาน มีกิจกรรมการทำความสะอาดในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ ในช่วงเช้าจะเป็นการร่วมทำความสะอาดในพื้นที่ภายนอกอาคารร่วมกัน เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม เช่น บริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคาร 2 และในช่วงบ่ายจึงให้แต่ละส่วนงานแยกย้ายทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ห้องทำงานของตัวเอง เพื่อให้จัดระเบียบเอกสารหรือวัสดุ สิ่งของที่ไม่พึงประสงค์ในบริเวณที่ทำงาน ห้องทำงานรวมถึงพื้นที่ใช้สอยส่วนรวม และในส่วนของห้องปฏิบัติการต่างๆ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดเก็บสารเคมีและขยะติดเชื้อต่างๆ เพื่อส่งกำจัดตามขั้นตอนความปลอดภัยต่อไป และจัดหมวดหมู่สารเคมีและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 14/2557
คณะเภสัชศาสตร์ ประชุมจัดทำแผนฯ ปี 58 รุกโครงการมุ่งสู่วิสัยทัศน์
ขอแสดงความยินดี นักวิจัยคณะเภสัชฯ 5 ท่าน คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมบุคลากร ร่วมถวายพานพุ่มฯ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2558

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu