ย้าย!!! เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปรับเปลียนระบบ และรูปแบบของเว็บไซต์คณะใหม่ โดยทุกท่านสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่   http://pharm.kku.ac.th/psthai/ สำหรับเว็บไซต์โฉมเดิมเวอร์ชั่นนี้ ยังคงใช้ในการสืบค้นข้อมูลเก่าได้ ด้านอัพเดทข้อมูลล่าสุดขอให้อิงกับเว็บไซต์ใหม่ต่อไป คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ http://pharm.kku.ac.th/psthai/ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Web Master : นายธีรเดช อิ่มอ้วน theeim@kku.ac.th Web Editor : นายธนันชนัย อุ่นสิม rana@kku.ac.th Web Editor : นายสินไชย เงินคุณด้วง nnigs@kku.ac.th Web Editor : นายเตชิต...

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปรับเปลียนระบบ และรูปแบบของเว็บไซต์คณะใหม่ โดยทุกท่านสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่   http://pharm.kku.ac.th/psthai/ สำหรับเว็บไซต์โฉมเดิมเวอร์ชั่นนี้ ยังคงใช้ในการสืบค้นข้อมูลเก่าได้ ด้านอัพเดทข้อมูลล่าสุดขอให้อิงกับเว็บไซต์ใหม่ต่อไป

คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ http://pharm.kku.ac.th/psthai/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • Web Master : นายธีรเดช อิ่มอ้วน theeim@kku.ac.th
  • Web Editor : นายธนันชนัย อุ่นสิม rana@kku.ac.th
  • Web Editor : นายสินไชย เงินคุณด้วง nnigs@kku.ac.th
  • Web Editor : นายเตชิต ชื่นประทุมทอง taecch@kku.ac.th

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม