วันนัดพบผู้ปกครองและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ ประจำปี 2554

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    กำหนดการจัดงานวันนัดพบผู้ปกครองและทำสัญญาการเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังรายละเอียดในกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ ในการนี้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครอง (บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม) และนักศึกษาใหม่   เข้าร่วมกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครอง  และทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554  เวลา 08.00-16.30 น....

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    กำหนดการจัดงานวันนัดพบผู้ปกครองและทำสัญญาการเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังรายละเอียดในกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้

ในการนี้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครอง (บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม) และนักศึกษาใหม่   เข้าร่วมกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครอง  และทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554  เวลา 08.00-16.30 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

  1. จดหมายเรียนเชิญผู้ปกครองและแบบตอบรับ
  2. กำหนดการจัดงาน วันนัดพบผู้ปกครองและทำสัญญา การเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
  3. เอกสารสัญญาฯ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

กรุณากรอกแบบสอบถาม เกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรและการใช้หมวกนิรภัย ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมลุ้นรั...
ผู้บริหารคณะเภสัชฯ รุกสร้างสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในแถบยุโรป
โครงการค่ายหมอยา ครั้งที่ 10
คณะเภสัชฯ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม