สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (ภาคปกติ และนานาชาติ) : Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals เป็นหลักสูตร ที่จัดการศึกษาโดยเน้นการวิจัย โดยแบบ 1 เป็นหลักสูตร ที่เน้นการผลิตนักวิจัย โดยมีการทำวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือพัฒนาการด้าน วิจัย และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ และแบบ 2 เป็นหลักสูตร ที่เน้นการผลิตนักวิชาการชั้นสูง ให้มีความรู้ในเนื้อหา องค์ความรู้...

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (ภาคปกติ และนานาชาติ) :
Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals

เป็นหลักสูตร ที่จัดการศึกษาโดยเน้นการวิจัย โดยแบบ 1 เป็นหลักสูตร ที่เน้นการผลิตนักวิจัย โดยมีการทำวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือพัฒนาการด้าน วิจัย และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ และแบบ 2 เป็นหลักสูตร ที่เน้นการผลิตนักวิชาการชั้นสูง ให้มีความรู้ในเนื้อหา องค์ความรู้ และสามารถทำงานวิจัย และพัฒนาเภสัชภัณฑ์

.

รายละเอียดหลักสูตร


ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals

สมัครเข้าศึกษาคลิ๊กที่นี่ !!

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์