คณะเภสัชฯ คว้ารางวัลชนะเลิศคณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม

คณะเภสัชศาสตร์  โดย รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2555  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 โดย คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม...

คณะเภสัชศาสตร์  โดย รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2555  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดขึ้นเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556

โดย คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์สขภาพ ประจำปี 2555
และนอกจากนี้  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ยังได้รับรางวัลชื่นชมยินดี ดังต่อไปนี้

1.    รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ  ได้รับรางวัล    นักวิจัยระดับทอง รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
2.    รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี       ได้รับรางวัล    นักวิจัยระดับเงิน รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
3.    รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร  ได้รับรางวัล    นักวิจัยระดับเงิน รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
4.    รศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน        ได้รับรางวัล     รองชนะเลิศอันดับ 1 นักวิจัยที่มีผลงานด้ายการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5.    นางทองคำ วงษ์พระจันทร์   ได้รับรางวัล    เชิดชูเกียรติ บุคลากรสายสนับสนุน สนับสนุนการบริหารทั่วไป ระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

.
ข่าวโดย  ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ
ภาพ   ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ค รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ และรศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประกาศ รายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 สอบวัดความรู้ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานร้านยา ประจำการศึกษา 2557 สอบวัน...
(ข่าวประชาสัมพันธ์) การประชุมเชิงปฏิบัติการ Advanced Pharmacotherapeutics I
คณะเภสัชศาสตร์ มข. ลงนาม MOU ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น
เภสัชศาสตร์ มข. เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม