การรับสมัครสอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2556 (MCQ)

การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556  โดยมีกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 กำหนดการสอบ ครั้งที่ 4 และ 5 ปี 2556 คำขอสมัครเข้าระบบการสอบ (คาดว่าจะสำเร็จภาคต้น) คำรับรองคณบดี ตารางสอบและกำหนดการสอบ ระเบียบการสมัครสอบ . ติดต่อเพิ่มเติม     www.plecenter.org นางสาวรุ่งทิวา  ทะสังขานักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง...

การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556  โดยมีกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

.

ติดต่อเพิ่มเติม     www.plecenter.org

นางสาวรุ่งทิวา  ทะสังขานักวิชาการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043-202-378 ต่อ 2128
โทรสาร. 043-202-379

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม